citati iz biblije
Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!

(Psalam 51:12)

naslovnica
novosti
povijest
linkovi
ostalo
kontakt
BILTEN ŽUPNE ZAJEDNICE SV. KRIŽA - OGULIN ZA SRPANJ 2005.

GODINA II - BROJ 9


GODINA EUHARISTIJE (8):
EUHARISTIJA JE ŽRTVA NOVOGA SAVEZA - II.

----Isusova žrtva jest jednokratna. Svojom savršenošću ona je jednom zauvijek postigla ono što dosada žrtva nije uspjela. «Svi su, zaista, sagriješili i potrebni su slave Božje; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri.» .

----«Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.».

----Krist više ne umire. On je došao pred Oca svojega i našega «da se pojavi pred licem Božjim za nas» (usp. Heb 9,24). Prema tome, ako je Euharistija živa, onda to može biti samo ova, jednokratna, Isusova, jednom prinesena, a po euharistijskom slavlju uprisutnjena stvarno u zajednici koja slavi Euharistiju. No to će biti još jasnije, kad pogledamo i slijedeće elemente.

----Događaj zadnje večere. Veliki četvrtak, dan prije Isusove muke i smrti. Učenici s Isusom blaguju Pashu. U jednom trenutku Isus mijenja njezin tok. Uzima kruh i nakon uobičajenog blagoslova i lomljenja pruža ga učenicima: «Uzmite i jedite, OVO JE TIJELO MOJE KOJE SE ZA VAS PREDAJE!» Uzimajući čašu s vinom govori im: «Uzmite i pijte, OVO JE KRV MOJA… KOJA SE PROLIJEVA ZA VAS…» Čitajući evanđeoske izvještaje i Pavla (1Kor 11,23-25) o ustanovi Euharistije, svuda ćemo naći isto: Isus upotrebljava žrtvene izraze za svoje tijelo i svoju krv. Njegovo se tijelo predaje a njegova krv prolijeva. Povijesno se ta žrtva darivanja dogodila drugog dana, ali Isus ovim činom očito tvrdi da učenici već sada dolaze u dodir s njegovom žrtvom na križu, blagujući to Tijelo i pijući njegovu Krv. Kako? Što je premostilo tu kronološku razliku?

----To je bila Isusova osoba, ona je nosilac te žrtve i toga darivanja. Iz onoga što smo u prvom dijelu rekli vidimo da je težište Isusove žrtve i otkupljenja u njegovoj nutrini, u poslušnosti kojom do kraja želi slušati svojega Oca. iz takvog stava i usmjerenja onda vanjski čini dobivaju svoju vrijednost i značenje. Kad kažemo da je Isusova osoba premostila kronološku razliku između Velikog četvrtka i petka, zadnje večere i žrtve križa, onda to znači da je Isus tu na zadnjoj večeri isti onaj i onakav kakav je na križu s istim stavovima poslušnosti i darivanja. Već tu na zadnjoj večeri on je onaj koji se daruje za ljude, koji u sebi nosi poslušnost Ocu do kraja. On je ta žrtva, a ne vanjske okolnosti. One su izraz njegove žrtve. Upravo stoga su učenici i mogli već na veliki četvrtak doći u dodir i blagovati Tijelo koje se daje i Krv koja se prolijeva za njih i mnoge druge (u grč. izvorniku su izrazi «dati» i «prolijevati» u participu prezenta pasivnog! – što znači trajnost radnje). Upravo zato jer je osoba nosilac čina i oni postoje ovisno o njoj, Isus je mogao na zadnjoj večeri «anticipirati» Veliki petak i dati učenicima svoje žrtveno tijelo i žrtvenu Krv. I ne samo to! Rekao im je neka i oni čine tu gestu njemu na spomen. I kako nam novozavjetni spisi svjedoče, zajednica je bila vjerna ovoj Isusovoj želji.

> SLAVLJE SV. JAKOVA, ponedjeljak, 25. srpnja 2005. – u 9 h i 18.30h
MISE NEDJELJOM: 8, 10 i 18.30 sati – HRELJIN u 11.30 sati

 

KALENDAR ZA MJESEC SRPANJ 2005.


1. petak
2. subota - Proštenje u Trošmariji – u 20 sati – autobus kreće u 18.30 sati
3. NEDJELJA - XIV. NEDJELJA KROZ GODINU - ljetni raspored misa
4. ponedjeljak
5. utorak - Sv. Ćiril i Metod, slavenski apostoli
---------- Gosti misionari na misi u 18.30 sati
6. srijeda - Klanjanje nakon večernje mise - molitva za obitelj
7. četvrtak
8. petak
9. subota - Blažena Marija od Propetog Petković
10. NEDJELJA - XV. NEDJELJA KROZ GODINU
11. ponedjeljak
12. utorak
13. srijeda - Majka Božja Bistrička
---------- - Klanjanje nakon večernje mise
14. četvrtak
15. petak
16. subota - Gospa Karmelska
17. NEDJELJA - XVI. NEDJELJA KROZ GODINU
18. ponedjeljak
19. utorak
20. srijeda - Sv. Ilija
---------- - Klanjanje nakon večernje mise
21. četvrtak
22. petak - Sv. Marija Magdalena
23. subota
24. NEDJELJA - XVII. NEDJELJA KROZ GODINU
25. ponedjeljak - Sv. Jakov – mise u 9 i 18.30 sati na Sv. Jakovu
26. utorak - Sv. Joakim i Ana
27. srijeda - Klanjanje nakon večernje mise
28. četvrtak
29. petak
30. subota
31. NEDJELJA - XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU

 

SVETE MISE: Radnim danom: u 18.30 sati
i Nedjeljom: u 8.00, 10.00 i u 18.30 sati
ČETVRTKOM: župni ured je otvoren samo poslijepodne od 17 – 18 sati
SUBOTOM : *u 20h Križari